A kanë parlamentet kombëtare ndikim në procesin legjislativ të BE-së

Mr.Ali Hertica

Për një kohë të gjatë, përgjigjja standarde e shumë politologëve për pyetjen në titull ishte: ‘jo’. Megjithatë, kohët duket se kanë ndryshuar, me tema më të ndjeshme politikisht që trajtohen në një kontekst të BE-së dhe për këtë arsye më shumë përfaqësues të përfshirë në shtetet a nëtare. Ka disa arsye pse anëtarët e parlamenteve kombëtare nuk do të kishin ndikuar në proceset legjislative të BE-së në të kaluarën e afërt. Së pari, legjislacioni i BE-së shpesh ka natyrë teknike dhe nuk prek tema që e bëjnë zemrën e votuesit mesatar të rrahë më shpejt. së dyti, anëtarët e parlamenteve kombëtare janë të distancuar nga procesi legjislativ i BE-së.Një propozim nga komisioni evropian për legjislacionin e ri të BE-së i përcillet parlamentit evropian (PE), Këshillit të ministrave dhe parlamenteve kombëtare. PE dhe këshilli i ministrave do të fillojnë menjëherë studimin e propozimit dhe do të përfshihen në negociata jozyrtare në trialogje. Këto negociata ‘prapa dyerve të mbyllura’ mund të ndiqen vetëm nga të brendshëm të BE-së. Pasi anëtarët e parlamenteve kombëtare të kenë formuar një opinion për një projektligj që prek interesat e elektoratit të tyre, shpesh është tepër vonë për të ushtruar ndikim. Një nga aspektet më të diskutueshme të ligjit origjinal të restaurimit të natyrës është i ashtuquajturi ‘ndalim i përkeqësimit’, ku shtetet anëtare duhet të ‘sigurojnë’ që pjesë të natyrës të mos përkeqësohen më tej. Pak muaj pas publikimit të projektligjit nga Komisioni Evropian, deputeti i BBB Van der Plas paraqiti një mocion kundër këtij ndalimi përkeqësimi. do të bllokohet më tej në fushat e ndërtimit të banesave, infrastrukturës dhe tranzicionit të energjisë. Kryeministri Rutte ndan këtë shqetësim dhe mocioni miratohet nga dhoma.

Në fund të fundit, strategjia negociuese në kuadër të këshillit të ministrave është ende duke u koordinuar ndër-departamentalisht në nivel kombëtar në atë kohë. Megjithatë ‘në kohë’ mund të jetë shumë vonë. Përpara çdo projektligji të komisionit, zhvillohet një proces konsultimi me palët e interesuara dhe shpesh këtu mund të bëhen më së shumti rregullime. Parlamenti e injoroi këtë moment konsultimi në rastin e ligjit për restaurimin e natyrës një mundësi e humbur. Ka shumë arsye për këtë rezultat, por ne nuk mund të injorojmë rolin që ka luajtur Dhoma e Përfaqësuesve holandez. Duke përdorur shpesh instrumentin e mocioneve për të mbajtur qeverinë në detyrë dhe për t’i miratuar ato nga një shumicë e Dhomës, kontribuoi në dinamikën politike në mbarë BE-në, e cila përfundimisht rezultoi në një shtyrje.Megjithatë ka edhe rreziqe që lidhen me mënyrën se si Dhoma e Përfaqësuesve është pozicionuar. Nëse mocionet fillojnë të ngjajnë me një mandat të rreptë negociues, qeveria holandeze nuk do të ketë më hapësirë ​​për të negociuar compromise, Në këtë këndvështrim, nuk është për t’u habitur që ndalimi i përkeqësimit po hiqet nga ligji. PE miraton ligjin e ndryshuar për restaurimin e natyrës, ndonëse ngushtë. Një fitore e madhe për parlamentin holandez dhe kabineti holandez vendos ta miratojë atë në Këshillin e Ministrave.qeveria ishte në gjendje të luante fort dhe ta arrinte këtë rezultat përmes qëndrimit të Dhomës së Përfaqësuesve sepse ishte në gjendje të nxirrte koncesione nga shtetet e tjera anëtare gjatë negociatave në Këshillin