Shtetasit e Maqedonisë do të kenë sigurim shëndetësor falas në disa shtete, ja çfarë duhet të bëni

Nëse gjendeni në një situatë ku keni nevojë për shërbim mjekësor, shtrim të mundshëm në spital gjatë kohës që jeni jashtë vendit, do të mund të trajtoheni me shpenzimet e Fondit të Sigurimeve Shëndetësore të Maqedonisë, për të cilin duhet të keni një formular dygjuhësh, i cili zëvendëson kartën e shëndetit e cila merret falas.

Këtë përfitim qytetarët e Maqedonisë së Veriut e kanë në 18 shtete me të cilat Fondi Shëndetësor ka lidhur marrëveshje, më konkretisht: Turqi, Bullgari, Gjermani, Austri, Belgjikë, Shqipëri, Kroaci, Slloveni, Serbi, Mal të Zi, Bosnje-Hercegovinë, Çeki, Sllovaki, Hungari, Holandë, Luksemburg, Francë dhe Itali. Greqia nuk është në këtë listë. Nga praktika e deritanishme e Fondit në Shkup, çdo vit lëshohen qindra formularë dygjuhësh, ndërsa në territorin e gjithë Maqedonisë mbi 650.