Duka: Përmirësojmë shëbrimet komunale, transportin e mbeturinave dhe mirëmbajtjen e kanalizimeve

Kryetari i Dibrës, Hekuran Duka ka njoftuar të gjithë qytetarët për prurjen e 130-të kontejnerëve metalik.
Në Kuadër Projektit të Dytë për Përmirësimin e Shërbimeve Komunale (IBRD-8156MK) financuar nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore, Komuna Diber relizon projektin.
Forcimi i kapaciteteve teknike në ndërmarrjen publike komunale NKP “STANDARD” – Dibër.
“Furnizimi i mjetit të specializuar për transportin e mbeturinave komunale, mjet i specializuar Kanal-Jet për mirëmbajtjen e rrejtit të kanalizimeve dhe kontejnerë”, (MSIP2-NCB -039-2022), Komuna Dibër.
Sot filloi realizimi i LOT 3:- Кontejnerë për mbeturina ( 130 kontejnere metalik me vellim 1.1 m3), me vlerë prej 3.737.500,00