Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” (UKIM) mbetet institucioni i arsimit të lartë i renditur më së miri në RMV në listën botërore të universiteteve në renditjen Webometrics të Universiteteve Botërore (Webometrics). UKIM në renditjen e universiteteve të janarit radhitet në vendin e 1594-të, pra 100 pozita më poshtë në krahasim me renditjen e korrikut të vitit 2021

Vendin e dytë në vend e zë universiteti “Goce Dellçev” nga Shtipi, i cili renditet në vendin e 3711-të në mesin e universiteteve botërore, për dallim nga pozita e 3153-të që zinte në renditje gjashtë muaj më parë.

I treti në listë është Universiteti i Europës Juglindore nga Tetova, i cili në janar të këtij viti është në vendin e 4547-të, ndërsa vitin e kaluar në korrik ishte në pozitën e 4094-të në renditjen botërore.

Vlerësimi i Universitetit Shtetëror të Tetovës rezulton që është në pozitën e 4610-të në renditje në janar 2022, krahasuar me vendin e 4475-të që përvetësoi në korrik të vitit 2021.

Që kthimi të jetë i plotë, Universiteti “Shën Kliment Ohridski” nga Manastiri në listën botërore në janar 2022 zë vendin e 6304-të, ndërsa në renditjen e mëparshme të Webometrics ishte në vendin e 5439-të.

Ndër pozitat kryesore të renditura nga gjithsej 22 institucione të arsimit të lartë në vend, një përmirësim i renditjes në janar 2022 krahasuar me korrikun e vitit 2021 është në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik në vendin e 8877 dhe Universitetin e Shkencave dhe Teknologjisë së Informacionit nga Ohri, i cili gjendet pozitën 14,444 në listën botërore të universiteteve më të mira.