Shkolla e mesme e Kumanovës “Goce Deçev” ka marrë pajisje të reja shkollore, njoftuan sot autoritetet. Janë blerë 430 karrige, pajisje të reja sportive për gjimnastikë, pajisje sportive, si dhe pajisje shtesë për kabinetin e muzikës.

“Pajisjet kanë ardhur në gjysmën e dytë të vitit dhe do të përmirësojnë ndjeshëm cilësinë e mësimdhënies së muzikës dhe edukimit fizik. Shpresojmë që cilësia e procesit mësimor në këto dy lëndë të përmirësohet më tej. Njëkohësisht do të ndahen edhe karrige nëpër paralele”, tha drejtoresha e shkollës, Marija Todorovska.

Paraprakisht ka përfunduar rikonstruksioni i çatisë së kësaj shkolle dhe është vendosur një fasadë e re me efikasitet energjetik.

Dritaret e të dy ndërtesave janë ndërruar. Projekti është mbështetur financiarisht nga Komuna e Kumanovës, ndërsa shkolla e mesme ka siguruar dyert e klasave, pajisje kompjuterike, karrige të reja, banka dhe kondicionerë për klasat.

Vitin e kaluar janë rikonstruar tualetet e shkollës dhe janë pajisur të gjitha klasat. Në periudhën e ardhshme do të rinovohet edhe më tej salla sportive e shkollës dhe do të vendoset sistemi i ngrohjes.

Më shumë se 950 nxënës ndjekin mësimet në hapësirat e kësaj shkolle të mesme.