Inspektorët nga Departamenti i Kërkimeve të stacionit policorë në Gazi Babë, dje në Shkup në rr. “Llazar Pop Trajkov” është privuar nga liria A.Sh. ((21) nga Shkupi, i cili kërkohej me urdhër arrest qendror nga Gjykata Themelore Shkup, për vepër penale nga neni 236 paragrafi 1 pika 1 nga neni 22 të Kodit Penal, për vuajtje të dënimit me burg në kohëzgjatje prej gjashtë muajsh.