Nga Posta e Maqedonisë së Veriut janë prononcuar pas kallëzimit penal kundër 58-vjeçarit D.J. nga Qendër Zhupa, i cili sipas MPB-së ka përvetësuar në mënyrë të paligjshme rreth 3500 euro në kundërvlerë të denarëve nga llogaria e një të vdekuri. Nga Posta thonë se personi në fjalë nuk punon më në këtë institucion dhe se paratë tashmë i ka kthyer tek vajza e të ndjerit.

Në lidhje me: Dibrani dyshohet se përfitoi mbi 3.500 euro nga llogaria e një personi të vdekur

“Personi kundër të cilit është ngritur kallëzim penal, për shkak të ekzistimit të të dyshimit për kryerje të veprës penale, nuk punon më në SH.A. “Posta e Maqedonisë së Veriut”, ndërsa mjetet në shumë prej 220.000 denarëve, të cilat i ka përvetësuar në mënyrë të kundërligjshme, më datë 30.12.2021 janë kthyer, pra janë transferuar në llogarinë e vajzës së të dëmtuarit”, thonë nga Posta e Maqedonisë së Veriut.