Dje (04.02.2022) në periudhën nga ora 06.30 deri në ora 09.30, në bazë të prioriteteve të përcaktuara për përmirësimin e sigurisë publike, veçanërisht te nxënësit në shkolla dhe transportin publik, si dhe respektimin dhe zbatimin konsekuent të ligjeve, zyrtarët policorë nga siguria e Byrosë Publike të Ministrisë së Brendshme, kanë kryer një kontroll të përbashkët të koordinuar veprimi në të gjithë territorin e vendit, në të cilin morën pjesë të gjitha drejtoritë e Brendshme.

Me këtë janë kontrolluar 391 automjete që kryejnë transport publik të fëmijëve drejt shkollave në 108 lokacione, ku janë konstatuar 20 vepra penale nga neni 284-a për kryerjen e transportit publik pa dokumentacion të rregullt, si dhe 53 kundërvajtje që dalin nga Ligji për siguri në komunikacionin rrugor.

11 automjete janë përjashtuar nga qarkullimi për shkak të mosfunksionimeve teknike dhe mospërputhjeve të tjera. Gjatë kontrollit të zonave të të gjithë sektorëve të brendshëm, janë evidentuar 469 gjimnazistë të rritur dhe janë kryer 2457 provime të nxënësve, në aspektin e respektimit të Ligjit për Armët, Ligjit për Drejtësinë e Fëmijëve dhe Kodit Penal.

Pas dokumentimit të rasteve, kundër të gjithë personave përgjegjës që kanë kryer ndonjë kundërvajtje apo vepër penale, do të bëhet një kallëzim përkatës penal.