Me Vendimin e fundit të Qeverisë së Republikës së Greqisë, vërtetohen kushtet e reja për hyrje që vlejnë për periudhën nga 7 deri më 24 shkurt të vitit 2022. Sipas vendimit, udhëtarëve nga vendet anëtare të BE-së dhe Marrëveshja e Shengenit, si dhe nga 33 vende të cilat nuk janë anëtare të BE-së, dhe që i janë bashkuar sistemit të certifikatave digjitale për KOVID të Bashkimit Evropian (European Union Digital Covid Certificate, EUDCC), mes të cilave është edhe Republika e Maqedonisë së Veriut u lejohet hyrja duke treguar certifikatë digjitale evropiane, respektivisht në mënyrë alternative sipas rendit vijues:

Certifikatën e vaksinimit: nëse kanë kaluar së paku katërmbëdhjetë (14) ditë nga dita e vaksinimit dhe jo më shumë se 9 muaj pas përfundimit të vaksinimit bazë ose pa afat kohor për udhëtarët që e kanë marrë dozën e tretë, certifikatën që e kanë kaluar sëmundjen pas testimit laboratorik me PCR ose pas kontrollit duke përdorur teste të shpejta të antigjenit (rapid test). Certifikata Digjitale Evropiane për kalimin e sëmundjes lëshohet katërmbëdhjetë (14) ditë pas testit të parë pozitiv dhe vlefshmëria e tij zgjat deri në njëqind e tetëdhjetë (180) ditë pas testit; ose rezultate negative nga një test laboratorik me PCR të kryer në shtatëdhjetë e dy (72) orët e fundit para mbërritjes së tyre në Greqi ose nga një test i shpejtë antigjen (rapid test) në afat prej njëzetë e katër (24) orësh para mbërritjes në Greqi.

Ndërkaq, nga nesër, nga nesër (08 janar 2022), kushte të reja për hyrjen e udhëtarëve nga Maqedonia e Veriut në Holandë. Ministria e Shëndetësisë në Holandë e klasifikon Republikën e Maqedonisë së Veriut si “zonë me rrezik shumë të lartë”, që është një nivel më lartë se sa niveli i deritanishëm. Për të gjithë udhëtarët nga Maqedonia e Veriut të cilët udhëtojnë drejt Holandës do të vlejë rregulli i karantinës së detyrueshme. Nga ana tjetër, udhëtarët e vaksinuar (dy vaksina dhe me dozë e tretë (booster) që udhëtojnë nga vende me rrezik shumë të lartë nuk duhet patjetër të hyjnë në karantinë.