U shtrenjtuan çmimet e derivate të naftës

Komisioni Rregullator për Energjetikë (KRRE), miratoi vendimin, me të cilin kryhet rritja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht për 2,24 % në raport me vendimin e datës 3.1.2022.
Çmimet e shitjes me pakicë të benzinës ЕUROSUPER BS-95 dhe ЕUROSUPER BS-98 rriten për gjysmë denarë, ndërsa çmimet e shitjes me pakicë të ЕURODIZELIT (D-Е V) dhe VAJIT EKSTRA TË LEHTË PËR AMIVSËRI (ЕL-1) rriten për 2,00 denarë/litër.

Nga data 11.1.2022, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:
Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 95 75,50 (denarë/litër)
Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 98 77,50 (denarë/litër)
Naftë për motorë EURODIZEL BS (D-E V) 67,50 (denarë/litër)
Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) 67,50 (denarë/litër)