Sasho Tasevski rizgjidhet drejtor i Byrosë për Siguri Publike


Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e ditës së djeshme e emrëoi mr. Sasho Tasevski për drejtor të Byrosë për Siguri Publike pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, i cili edhe deri më tani e ka ushtruar këtë detyrë të rëndësishme. Tasevski për herë të parë me vendim të Qeverisë ishte emëruar për drejtor të Byrosë për siguri Publike më datën 22.08.2018. Në këtë periudhë tri vjeçare derisa e ka ushtruar këtë funksion, policia po shënon rezultate të mira. Krimi gjithnjnë është në rënie e sipër, kurse po rritet besimi i qytetarëve në policinë e Maqedonisë.
Sasho Tasevski është magjistër i kriminalistikës dhe kriminologjisë në Fakultetin për Siguri në Shkup dhe doktorant.