RMV me Qeveri të re / Kovaçevski kryeministër, Grubi zëvendëskryeministër i parë

Në KUvendin e Maqedonisë së Verut është zgjedhur Qeveria e re.

Nga gjithsej 118 deputetë të pranishëm në sallë, kanë votuar 108. Prej tyre 62 kanë qenë “për”, dhe 46 deputetë “kundër”.

“Konstatoj se Kuvendi zgjodhi Qeverinë e re. Për kryetar të Qeverisë është zgjedhur Dimitar Kovaçevski”, tha kryetari i Kuvendit, Talat Xhaferi.