“Qytetarët mos të lëvizin rreth shkëmbit në Matkë, është rrezik”


Situata me shkëmbin e rrezikshëm në Matkë në afat të gjatë është e paqëndrueshme konstatojnë sot nga Qendra për Menaxhimin e Krizave (QMK), në takimin e parë të punës, i cili u caktua dhe u mbajt nën udhëheqjen e drejtorit Stojance Angellov, me përfaqësues të institucioneve, ekspertë dhe shkencëtarë nga shteti dhe një pjesë e subjekteve të Sistemit të Menaxhimit të Krizave.

Në takim u shqyrtua gjendja me shkëmbin e rrezikshëm dhe ekspertët konstatuan se ai ka stabilitet kufitar dhe se është e nevojshme të ndërmerren masa dhe aktivitete për parandalimin dhe zvogëlimin e rrezikut nga shkëmbi.

Gjithashtu, janë identifikuar dy grupe rreziqesh, dëmtimi i parë parësor – nga një rënie e mundshme, pra rrëshqitje dhe dëmtime dytësore – derdhje dhe valë goditëse nga uji. Ndaj, apelohet parandaluese qytetarëve që të mos lëvizin në vendin nën shkëmb në bregun në anën e djathtë të lumit, gjegjësisht shtratit të liqenit dhe se zona e rrezikut do të shënohet.

“Në takimin e punës u konkluduan për obligimet që duhet të ndërmerren për parandalim. Këto janë konkluzione në drejtim të hapave të përgjithshëm të sinkronizuar nga disa institucione në vend, të inkurajuara dhe të koordinuara globalisht nga QMK: së pari – programi i veprimit të projektit; e dyta përgatitja e dokumentacionit teknik, projekti për sanimin e problemit dhe së fundi, si i treti – prokurimi publik për zgjedhjen e një kontraktori për rehabilitimin e shkëmbit të rrezikshëm. Për parandalimin e tij do të merren masa nga autoritetet për të kufizuar lëvizjen në zonën e rrezikut që nuk do të pengonte funksionimin e kompanive në zonë dhe lëvizjen e turistëve jashtë zonës së rrezikut”, thuhet në deklaratën e QMK-së.

QMK do të iniciojë zyrtarisht përgatitjen e hapit të parë të koordinuar të veprimit social – përgatitjen e një programi të projektit.