N.P. “Ujësjellës dhe Kanalizim”: Uji për pije në Shkup është cilësor dhe i sigurt

Uji i pijshëm në Shkup është në përputhje me Rregulloren për siguri dhe cilësinë të ujit për pije, theksojnë rezultatet e raportin laboratorik javor të N.P. “Ujësjellës dhe Kanalizim – Shkup”.

“Sektori për kontroll sanitar në periudhën nga data 17.01.2022 deri më 21.01.2022 mori 146 strisho për analizë fiziko-kimike dhe 146 strisho për analizë mikrobiologjike të ujit për pije nga 38 stacione matëse në qytetin e Shkupit. Sipas reultateve të fituara nga hulumtimi, të gjitha strishot përgjigjen me Rregulloren për kërkesa për siguri dhe cilësi të ujit për pije (Gazeta zyrtare e RMV-së, nr. 183/18)”, citojnë nga NP Ujësjellës dhe kanalizim.