Malvina pranon fenë islame, deklaron shehadetin para Myftiut të Shkupit

Malvina Alili panon fenë islame, deklaron shehadetin para Myftiut të Shkupit dr.Qenan ef. Ismaili.

“Pas një bashkëbisedimi me znj. Malvina Alili, rreth njohurive për Islamin dhe arsyes për këtë vendim të saj për pranimin e islamit, publikisht, me vetëdije e bindje të plotë, me vetdëshirë dhe vullnet të lirë deklaroi shehadetin, me çka edhe e pranoi fenë islame si fe të saj.

Ndryshe, znj. Alili, jeton dhe vepron në Berlin të Gjermanisë.

Lus All-Ilahun e madhëruar që t’u falë lumturi, mirëkuptim e harmoni familjare, t’i begatojë me mirësitë e panumërta të kësaj bote dhe të Ahiretit.” — thuhet në faqen zyrtare të Myftiut të Shkupit, Qenan ef. Ismaili.