“Gjyqësia në Maqedoni, për dikë nënë, për dikë njerkë”

Petrit Saraçini:

Gjyqësia në Maqedoni është siç thotë populli – për dikë nënë, për dikë njerkë.

Kriminelët e pasur çdoherë prej kësaj gjyqësie kanë gëzuar trajtim të privilegjuar, ndërsa të varfërit e të pafuqishmit trajtim tjetër – të diskriminimit dhe shtypjes.

E të mos flasim për trajtimin ndaj komuniteteve jo-shumicë, që përbëjnë shumicën e të burgosurve dhe të dënuarve nëpër burgjet maqedonase.

Deri sa nuk ka barabarësi në gjyqësi, asnjëherë nuk mund të ketë barabarësi në shoqëri! ☝