Gjendja e rrugëve, intensiteti i trafikut është mesatar


Komunikacioni në pjesët më të larta të vendit po zhvillohet nëpër rrugë të lagështa, ndërsa në pjesët më të ulëta kryesisht në rrugë të thata.

Megjithatë për shkak të temperaturave të ulëta në disa vende është e mundur paraqitje e ngricës.