Dr. Arben Taravari, shqiptari i parë që zgjidhet Profesor Ordinar në “Shën Kirili dhe Metodij”

Një ndër mjekët më të mirë në Maqedoninë e Veriut dhe më gjerë, neurolog specialist me përvojë shumëvjeçare në Klinikën Universitare për sëmundje neurologjike në Shkup dr. Arben Taravari më 1 Janar të këtij viti në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodij” në Shkup, ka marrë thirrjen mësimore-shkencore Profesor i rregullt në fushën e neurologjisë së neuroshkencave – Profesor Ordinar, njoftojn nga Fakulteti i Mjekësisë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodij” në Shkup, përcjell in7

Në njoftimin e Buletinit të Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodij” thuhet:

Në bazë të gjithë dokumentacionit të paraqitur dhe njohurive personale të kandidatit, Komisioni recensues vlerëson dhe vlerëson pozitivisht veprimtarinë mësimore-edukative, shkencore-kërkimore dhe profesionale-aplikative, si dhe veprimtarinë me interes më të gjerë të bashkëpunëtorit. prof. Dr Arben Taravari. Bazuar në të dhënat e paraqitura për aktivitetin e përgjithshëm të kandidatit nga zgjedhjet në titullin e mëparshëm e deri më sot, Komisioni arriti në përfundimin se ionr. prof. Dr. Arben Taravari posedon cilësi shkencore dhe profesionale dhe sipas Ligjit për Arsimin e Lartë, Rregullores për kushtet e veçanta dhe shkallën e diplomimit në tituj kombëtar-shkencor, shkencor, pedagogjik dhe bashkëpunues dhe demonstrues në Universitetin “Shën. Universiteti Kiril dhe Metodi në Shkup, i plotëson të gjitha kushtet për t’u zgjedhur profesor ordinar në fushën e neuroshkencës dhe neurologjisë.
Duke pasur parasysh atë që u paraqit më lartë, Komisioni ka kënaqësinë t’i propozojë Këshillit Nacional Shkencor të Fakultetit të Mjekësisë në Shkup, Ass. prof. Arben Taravain të zgjidhet profesori rregullt në fushën mësimore-shkencore të neurologjisë.

KOMISIONI RECENSUES

Prof. Dr. Gordana Kiteva Trençeveka – Kryetare
Prof. Dr. Diana Nikodijevi – Anëtare
Prof. Dr. Natalija Dolnenec Baneva – Anëtare
Prof. Dr. Anita Arsovska – Anëtare
Prof. Dr. Igor Petrov – Anëtar

Dr. Arben Taravari i lindur me 9 prill 1973 në Gostivar. Në vitin 1998 diplomoi në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi,” dhe në vitin 2006 përfundoi specializimin për neurologji në Klinikën Universitare të Neurologjisë. Specializimin e dytë për mjekësi familjare në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti “ Shën Kirili dhe Metodij” e kreu në vitin 2011.

Në vitin 2011 mbrojti disertacionin e doktoraturës në fushën e sëmundjes së Parkinsonit, ndërsa prej vitit 2010 është ligjërues i rregullt në Fakultetin e Mjekësisë pranë Universiteti “ Shën Kirili dhe Metodij”.

Gjatë përvojës së tij të punës, Dr. Arben Taravari ka qenë kryetar i bordit në Departamentin për sëmundje ekstrapiramidale – Kilinika Universitare e Neurologjisë;

Shef i departamentit për migrenë, kokëdhimbje dhe sindrome të tjera, Klinika Universitare për Neurologji;

Kryetar i bordit, Klinika për neurologji, Klinika Universitare për Neurologji, si dhe anëtar i bordit të revistës mjekësore “Medicus” dhe “Vox Medici”.
Më 1 qershor 2017 u emërua Ministër i Shëndetësisë në qeverinë e Republikës së Maqedonisë, funksion të cilin e ushtroi deri më 31.10.2017.
Dr. Arben Taravari, më 02.11.2017 morri funksionin e kryetarit të komunës së Gostivarit, pasi që fitoi në zgjedhjet lokale më 29.10.2017.
Ndërsa, në zgjedhjet lokale të 31.10.2020 fitoi dhe mandatin e dytë për të udhëheq me komunën e Gostivarit

Dr. Arben Taravari është shqiptari i parë në Maqedoni që zgjidhet Profesor Ordinar në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodij” në këtë lëmi./in7.tv/