Bekteshi: Prej sot, e diela ditë jo pune bëhet realitet!

“Fillim i suksesshëm i masës që u premtuam të gjithë punëtorëve të cilët mbeten prioriteti ynë.

Punëtorët në sektorin e tregtisë që do të punojnë të dielën, në përputhje me Ligjin e Tregtisë do të marrin mëditje 100 për qind më të lartë.

Prej sot inspektorët janë në teren me kontrolle më të intensifikuara.

Të gjithë punëtorët të cilëve u shkelen të drejtat lidhur me punën të dielave, në kundërshtim me dispozitat ligjore, të paraqiten në Inspektoratin Shtetëror të Punës” – ka shkruar Bekteshi