Është mirë që të kemi konsensus duke pasur parasysh praktikën e krijuar për miratimin e zgjidhjeve kaq të rëndësishme ligjore, thotë Arbër Ademi, koordinator i grupit parlamentar të BDI-së për propozimin e VMRO-DPMNE-së për shfuqizimin e qeverisë teknike.

“Ky ligj, i cili është i ndryshuar, është miratuar dhe propozuar me konsensus. Kjo praktikë duhet të ndiqet edhe nëse ka marrëveshje ndërmjet BDI-së, LSDM-së dhe VMRODPMNE-së për shfuqizimin e qeverisë teknike, duke qenë se nuk është logjike që një vend që është anëtar i NATO-s dhe aspirant të fillojë negociatat me BE-në, të ketë një qeveri teknike për të zbatuar në zgjedhje për shkak të mungesës së besimit tek institucionet. Ne nuk e kundërshtojmë heqjen e qeverisë teknike. Por, zgjidhjeve të tilla i kanë paraprirë diskutimet e palëve dhe nuk është mirë që një ligj i tillë të propozohet në mënyrë të njëanshme”, ka deklaruar deputeti Arbër Ademi.