Tragjedia në Bullgari, ja kur priten rezultatet e para të ekspertizës

U bënë një muaj nga aksidenti tragjik i autobusit në Bullgari, ndërsa shërbimet bullgare të hetuesisë paralajmëruan se rezultatet e ekspertizave – gjyqësoro – mjekësore, teknike dhe zjarrfikëse – teknike mund të jenë gati deri më 25 dhjetor.
“Shpejtësia e autobusit ka qenë jo e përshtatshme me kushtet në rrugë. Mendoj se i ka dhënë autobusit me mbi 90 kilometra në orë. Kërkesat e një drejtuesi profesionit të autobusit janë më të larta sesa për cilindo drejtues tjetër të autobusit”, tha Serafov.

Marketing

ad

try{parent.AdformWin1i246rs33gv(window)}catch(ex){new Image().src=’https://track.adform.net/serving/jslog/?src=htmlcb&msg=’+encodeURIComponent(”+(ex.stack||ex))}” data-onload=”(function C(a,c){function d(){c?g.open():g.open(“text/html”,”replace”);g.write(b);f.__rendered__=!0}var b=a.getAttribute(“data-contents”),f=a.contentWindow,g=f.document,p=f.setTimeout; -1==a.offsetHeight||f.__rendered__||(f.__rendered__=!0,c?d():p(d,0))})(this,false)” style=”box-sizing: border-box; max-width: 100%;”>

Ai theksoi se nuk ka lidhje shkak-pasojë midis fatkeqësisë, sinjalizimit rrugor dhe shenjave, duke sqaruar se ato ndoshta kanë kontribuar për të, por drejtuesi është dashur të jetë më i kujdesshëm dhe ta drejtojë autobusin me shpejtësia përkatëse. Megjithatë, Sarafov, theksoi se shenjat në rrugë “me gjasë nuk i plotësojnë kushtet”.

Hetimi deri më tani tregon se autobusi për arsye akoma të panjohura ka shkuar në të djathtë dhe e ka goditur rrethojën mbrojtëse e cila e ndan hapësirën për pushim nga autostrada. Nga goditja është shpuar rezervuari për karburant, ka shpërthyer zjarr dhe automjeti është ngujuar midis rrethojave mbrojtëse që i ndan të dyja korsitë e autostradës. Ekspertizë e Ministrisë bullgare për zhvillim rajonal dhe punë publike në vendin e incidentit dëshmoi se trotuari është në gjendje të shkëlqyer, shenja është vjetruar, ndërsa nuk është bërë edhe urdhri pranveror për rinovimin e tij.

Në aksidentin e autobusit në autostradën “Struma” në Bullgari që ndodhi më 23 nëntor jetën e humbën 45 persona, prej të cilëve 12 fëmijë, ndërsa shatë janë lënduar. Ata janë kthyer prej një udhëtimi turistik në Turqi.