Pa energji elektrike nesër dhe pasnesër disa komuna të Shkupit


Për shkak të ndërhyrjeve teknike në rrjetin elektro-shpërndarës, pa energji elektrike nesër dhe pasnesër do të jenë një pjesë e konsumatorëve në lagjen Ilinden, ndërsa pasnesër një pjesë e komunave Zelenikovë dhe Qendër.

Pa energji elektrike prej orës 10.00 deri 12.00 do të jenë konsumatorët e rrugës 19 dhe objektet pas ndërtesës së komunës në lagjen Ilinden.

Ndërprerje të energjisë elektrike pasnesër nga ora 09.00 deri 13.00 do të jenë konsumatorët e fshatit Gradovc në Komunën e Zelenikovës. Në periudhën nga ora 09.00 deri 14.00 pa energji elektrike do të jenë konsumatorët e disa pjesë të rrugëve “Vostaniçka”, “Partenij Zografski”, “Cërniçe”, “Dimitar Berovski”, “Sllavejko Arsov” dhe rruga “Bellgradska” në Komunën Qendër.