-ads3-

Pajisjet elektronike që janë futur në prizë dhe nuk përdoren (si televizori i fikur) konsumojnë 15% të konsumit të tyre total. Konsumi në këtë mënyrë mund të shtojë deri në 10% të konsumit familjar. Nëse përdoren kabllo me çelës për shkyçje të plotë, mund të reduktojmë konsumin me 39 kg CO2 në vit.Nëse dëshironi të kurseni, sigurohuni që të lini mënjanë para për një pajisje të mirë dhe efikase. Pas dhjetë vjet përdorimi të një pajisjeje efikase, mund të kurseni 74.7% të konsumit total të energjisë elektrike.

Përveç kësaj, është shumë e rëndësishme që pajisjet të përdoren në mënyrë të zgjuar. Për shembull, mos e hapni frigoriferin nëse nuk është e nevojshme (veçanërisht nëse do të kontrolloni se çfarë ka në të).Shumë shpesh ne dimë të gjejmë mbushësi që janë të kyçur në prizë dhe asnjë pajisje nuk është e ngarkuar në të. Mos harroni se mbushësi konsumon edhe nëse nuk është i lidhur me telefonin. Hiqeni mbushësin kur nuk është në përdorim.

Nëse jeni duke hekurosur rroba, mos e lini kurrë hekurin ndezur. Provoni të hekurosni një sasi më të madhe veshjesh dhe fikeni nëse nuk i përdorni.Shumë shpesh ne dimë të gjejmë mbushësi që janë të kyçur në prizë dhe asnjë pajisje nuk është e ngarkuar në të. Mos harroni se mbushësi konsumon edhe nëse nuk është i lidhur me telefonin. Hiqeni mbushësin kur nuk është në përdorim.

Nëse jeni duke hekurosur rroba, mos e lini kurrë hekurin ndezur. Provoni të hekurosni një sasi më të madhe veshjesh dhe fikeni nëse nuk i përdorni.Kur lani në makinë larëse, sigurohuni që ta mbushni kazanin plotësisht. Si rezultat, do ta përdorni më pak dhe do të kurseni energji.