Disa pjesë të Karposhit dhe Aerodromit nesër pa energji elektrike

Konsumatorët e rrugës “Knez Hacon” në komunën e Karposhit nesër prej orës 09:00 deri në orën 11:00 do të ngelen pa energji elektrike.

Prej orës, 10:00 deri në orën 13:00, pa energji elektrike do të jenë konsumatorët e rrugës “Mite Bogoevski” nga numri 73 deri në numrin 87 në komunën e Aerodromit.

Siç informoi Qendra rajonale për menaxhim me kriza e Qytetit të Shkupit, shkaku për ndërprerjen e furnizimit me energji elektrike është zbatimi i ndërhyrjeve të planifikuara teknike në rrjetin shpërndarës nga ekipet e EVN Maqedoni SHA.