Diaspora vitin e kaluar ka dërguar 361 milionë euro në Maqedoninë e Veriut

Diaspora gjatë vitit 2020 në vendin tonë ka dërguar 361 milionë euro, që paraqet rreth 3.4 për qind e BPV-së së vendit, por gjithsesi vendi jonë ka më pak remitenca në krahasim me vendet e rajonit, ku sipas të dhënave të Eurostat-it grantet personale nga jashtë për Serbinë janë rreth 7.2 për qind e BPV-së. , në Bosnje dhe Hercegovinë – 9,3%, në Shqipëri – 9,8%, në Mal të Zi – 12,5% dhe në Kosovë – 18,5% të BPV-së.

Dhe në shifra absolute kemi grantet më të vogla nga diaspora, krahasuar me gjithë rajonin. Fluksi më i madh i fondeve të huaja ka Serbia – 3,37 miliardë euro, e ndjekur nga Bosnja dhe Hercegovina – 1,63, Shqipëria – 1,27, Kosova – 1,25, Mali i Zi – 524 milionë dhe në fund Maqedonia e Veriut me 361 milionë euro.

Sipas të dhënave të Eurostat, brenda vendeve të BE-së varësinë më të madhe nga grantet personale nga jashtë në vitin 2020 e kishte Kroacia – 7.3 për qind e PBB-së, e ndjekur nga Letonia – 3.2 për qind e PBB-së dhe Rumania – 3.1 për qind.

Përqindja e varësisë nga grantet e huaja llogaritet si përqindje e totalit të transfereve personale në raport me Bruto Prodhimin Vendor.