1 janari, ditë jopune për të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut

Në pajtim me Ligjin për Festa, 1 janari – Viti i Ri, është ditë jopune për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

“Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, kumton se në pajtim me Ligjin për festat e RM-së (‘Gazeta zyrtare e RM-së’, nr. 21/98 dhe 18/07), 1 janari i vitit 2022 (e shtunë), Viti i Ri, është ditë jopune për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, informojnë nga MPPS.

Në të njëjtën kohë, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, qytetarëve ua uron Vitin e Ri.