-ads3-

Futja e sistemit BRT të transportit të shpejtë me autobus në Shkup është një hap i madh përpara në promovimin e transportit publik të udhëtarëve në qytet. Sistemi i autobusëve të shpejtë është një lloj i ri i transportit publik të qytetit, me një rrugë fizikisht të veçantë për autobusët, me stacione të tipit të mbyllur, me përparësi në kryqëzimet e sinjalizuara, smart bileta, AVL dhe informacionin e pasagjerëve në kohë reale.

Advertisements

Bëhet fjalë për një sistem që përbëhet nga autobusë modernë me kapacitet të madh dhe korridore të sigurta përgjatë të cilëve ata do të lëvizin, me shpejtësi optimale. Me futjen e BRT, shërbimi i sistemit aktual të autobusëve do të përmirësohet me një numër më të madh të autobusëve që qarkullojnë. Sistemi BRT do të integrohet plotësisht me sistemin ekzistues të autobusëve. Stacionet ekzistuese të autobusëve dhe stacionet BRT do të jenë sa më afër të jetë e mundur.

Sistemi BRT krijon dy linja me korridore të rezervuara vetëm për autobusët ultra ekologjikë nga Gjorce Petrov në Lisiçe të re, dhe nga Buteli në Kisela Vodë. Rruga me drejtim perëndim-lindje është 12.8 km në një drejtim, me 21 stacione, dhe rruga me drejtim veri-jug është 10.4 km e gjatë dhe 20 stacione autobusi.

Seksioni nga Novo Lisice në Gjorce Petrov është planifikuar të përfundojë për rreth 30 minuta. Një shpejtësi prej 50 kilometrash në orë arrihet midis stacioneve.

Ndarja fizike e itinerarit në 82% të gjatësisë totale është me një brez të gjelbër, i cili është mënyra më cilësore e ndarjes; në pjesën qendrore – rreth 400 metra ka nga një zonë për këmbësorë në të cilën lejohen vetëm automjetet BRT.

Pagesa, pra validimi i biletave është planifikuar të kryhet në vetë stacionin, i cili do të mundësojë qëndrimin më të shkurtër të mundshëm të automjeteve në sistemin e autobusëve të shpejtë në stacionet për hyrjen dhe daljen e udhëtarëve.

Sipas hulumtimeve të fundit në terren, rreth 200 qytete në botë zbatojnë transportin BRT. Sipas metodologjisë ndërkombëtare për renditjen e sistemeve të autobusëve të shpejtë, sistemi BRT i Shkupit vlerësohet si një standard argjendi – ndër standardet më të larta botërore. Në Evropë, një sistem i tillë ekziston ende në Rouen, Francë dhe në periferi të Parisit.