Qytetarët për të shtatën herë zgjedhin pushtet lokal


Në Maqedoninë e Veriut sot mbahen zgjedhjet e shtata lokale në të cilat zgjidhen kryetarë komunash dhe këshilltarë në 80 komuna dhe Qytetin e Shkupit.

Në 3.480 vendvotime, qytetarët votën e tyre mund ta japin për gjithsej 10.831 kandidatë nga të cilët 299 për kryetarë komunash, ndërsa të tjerët për këshilltarë, në 91 lista të parashtruara nga grupi i përzgjedhësve gjegjësisht të pavarur, dhe 31 lista nga partite politike dhe koalicionet.

Të drejtë vote kanë 1,824,864 qytetarë. Nga numri i përgjithshëm i votuesve, 1,740,147 janë regjistruar në certifikatat e Listës së votuesve. DNë certifikatat e veçanta nga Lista zgjedhore janë regjistruar 82.461 persona, të ciltë në janë në punë të përkohshme ose qëndrim të përkohshëm jashtë vendit, në harmonizim me evidence e organit competent, 1899 votues të cilët në ditën e zgjedhjeve janë në vuajtje të dënimit me burg ose në paraburgim: 351 persona në institucion për akomodim jashtë familjar dhe gjashtë votues të cilët në pajtim me evidence e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, janë të regjistruar si persona të zhvendosur.

Votimi fillon në ora 07:00 të mëngjesit dhe do të zgjasë deri në ora 19:00. Nëse votimi ndërpritet për më shumë se një orë, ai do të vazhdojë për aq kohë sa zgjati ndërprerja, por jo më shumë se tre orë. Në orën 19:00 mbyllen qendrat e votimit. Votuesit e gjetur në qendrën e votimit lejohen të votojnë. Vendvotimi ku votuan të gjithë qytetarët e regjistruar në fragmentin nga Lista e Votuesve mund të mbyllet para orës 19:00, me pëlqimin paraprak të KKZ -së kompetente, por nuk fillon numërimin e votave para orës 19:00.

Një ditë më parë, votuan të sëmurët, personat e pafuqishëm, personat me Kovid-19, të burgosurit, të burgosurit, shtëpitë e pleqve dhe personat e zhvendosur brenda vendit.

Për herë të parë në këto zgjedhje, identiteti i votuesve do të kontrollohet me pajisje për identifikimin biometrik të gjurmëve të gishtit, për të cilat kompania “Dermalog” ka furnizuar 4000 pajisje dhe një sistem të përshtatshëm për përdorimin e tyre. Për anëtarët e KKZ -ve dhe bordet zgjedhore që do të menaxhojnë këto pajisje, KSHZ -ja kreu katër cikle edukimi dhe punësoi 320 ekspertë të TI -së për të mundësuar që zhvillimi i zgjedhjeve të kalojë me sa më pak ndërprerje dhe probleme. Përveç kësaj, 80 ekspertë të tjerë të IT janë punësuar nga kompania “Dermalog”.

Rezultatet nga rrethi i parë i zgjedhjeve priten rreth mesnatës. Në raundin e parë të votimit për kryetar bashkie, zgjidhet kandidati që ka marrë shumicën e votave nga zgjedhësit që kanë votuar, nëse një e treta e numrit të përgjithshëm të votuesve të regjistruar në fragmentin nga Lista e Votuesve për komunën përkatëse shkoi në sondazhe. Nëse në raundin e parë të votimit për zgjedhjen e kryetarit të komunës, gjegjësisht qytetit të Shkupit, një e treta e numrit të përgjithshëm të zgjedhësve të regjistruar në ekstraktin nga Lista e Votuesve për komunën përkatëse, përkatësisht qytetin e Shkupit, përsëritet e gjithë procedura zgjedhore.

Nëse në rrethin e parë asnjë kandidat për kryetar komune nuk merr shumicën e kërkuar të votave në përputhje me nenin 132 paragrafi 1 të Kodit Zgjedhor, në raundin e dytë votohen dy kandidatët që morën më shumë vota në rrethin e parë. Rrethi i dytë i votimit mbahet brenda 14 ditëve nga dita e përfundimit të raundit të parë të votimit. Në rrethin e dytë të votimit për kryetar komune, zgjidhet kandidati që merr numrin më të madh të votave.

Nëse, edhe pas rrethit të dytë për çfarëdo arsye, nuk bëhet zgjedhja e kryetarit të komunës, komisioni zgjedhor brenda 15 ditëve nga përfundimi i zgjedhjeve e njofton Qeverinë.

Këshilltarët zgjidhen në rrethin e parë të zgjedhjeve dhe përdoret modeli proporcional, me shpërndarjen e vendeve bazuar në formulën D’Hondt.

Zgjedhjet lokale do të monitorohen nga 1,045 vëzhgues, nga të cilët 714 janë vendorë. Misioni i OSBE/ODIHR ka akredituar 217 vëzhgues.

Për shkak të pandemisë me Kovid-19, zgjedhjet lokale do të zbatohen me respektimin e masave të përgjithshme për mbrojtje të Kovid-19, ashtu që votuesit dhe të gjithë anëtarët e këshillave zgjedhorë do të duhet të shfrytëzojnë maska mbrojtëse dhe të përdorim mjet për dezinfektim.