-ads3-

Faqja zyrtare e NATO-s ka realizuar një intervistë me kolonelin italian Stefano Fedele, i cili shërben në misionin paqeruajtës të KFOR-it.

“Shtatë pyetjet për oficer të karabinierëve italianë, të cilët ndihmojnë në ruajtjen e një mjedisi të sigurt në Kosovë, si pjesë e misionit të KFOR-it të udhëhequr nga NATO-ja”, shkruan kjo faqe, njofton Klan Kosova.

Në përgjigjet e tij ai thotë se puna në Kosovë i ndihmon të kuptojë qasjet e ndryshme për të zgjidhur problemet dhe për t’iu bë ballë sfidave.

Intervista e plotë:

Me çfarë merreni?

Unë jam kolonel në karabinierët italianë dhe aktualisht jam Komandant i Njësisë së Specializuar Shumëkombëshe të NATO -s (MSU) me seli në Prishtinë, Kosovë. Unë kam qenë oficer karabinierësh për mbi 35 vjet, kështu që kam qenë pjesë e një force të tipit xhandarmëri, duke kryer detyra ushtarake dhe policore për një kohë të gjatë. Dhe tani unë jam duke komanduar një MSU, e cila është një njësi ushtarake me madhësi regjimenti që kryen detyrat e policisë, një krahasim perfekt.

Çfarë e bën punën tuaj unike?

Supozoj se dualiteti i një njësie ushtarake që kryen detyrat e policisë civile e bën MSU -në në Kosovë unike. Ne ndihmojmë në krijimin e një mjedisi të sigurt për të gjitha komunitetet lokale dhe rindërtimin e forcave policore lokale. Kjo është vërtet e rëndësishme për të arritur siguri afatgjatë në rajonet pas konfliktit.

Arritja e stabilizimit përmes aktiviteteve të lidhura me policinë është ajo që ne e quajmë në zhargonin tonë “Policimi i Stabilitetit”. Policimi i Stabilitetit mbështetet në forcat e tipit të xhandarmërisë, domethënë forcat ushtarake që kanë detyrat e policisë civile në thelbin e funksioneve të tyre. Disa nga këto detyra (p.sh. menaxhimi i rendit dhe sigurisë publike, inteligjenca policore, terrorizmi dhe hetimet e krimit të organizuar) kërkojnë ekspertizë specifike të policisë civile dhe një mendim civil të orientuar që është tipik për forcat e tipit të xhandarmërisë; detyrat e tjera (p.sh. siguria zgjedhore dhe siguria kritike e sitit) kërkojnë trajnim të dedikuar dhe pajisje specifike që mund të kryhen nga aktorë të ndryshëm ushtarakë. Si përmbledhje, Policimi i Stabilitetit ndihmon në luftimin e krimit dhe rivendosjen e strukturave të besueshme të zbatimit të ligjit për të mbështetur qeverisjen e qëndrueshme lokale dhe në afat të gjatë, forcimin e shoqërisë.

Çfarë përfshin puna juaj e përditshme?

Meqenëse Policia e Kosovës mori përgjegjësinë parësore për ruajtjen e rendit dhe ligjit në Kosovë vite më parë, sot MSU shërben si rezervë taktike e Komandantit të KFOR -it. Si të tillë, ne jemi përgjegjës për vendosjen e shpejtë të një njësie Ready on Call për të menaxhuar rendin publik dhe për të kryer kontrollin e turmës dhe trazirave. Ne gjithashtu kryejmë patrullime në Mitrovicë dhe pikën e saj më të ndjeshme, Ura Austerlitz në lumin Ibër, e cila ka qenë një skenë e përsëritur e përplasjeve ndëretnike.

Ne gjithashtu mbajmë lidhjet me Policinë e Kosovës dhe mund të sigurojmë mbështetje përmes trajnimeve të specializuara dhe si komandant i MSU -së unë ndihmoj dhe këshilloj komandantin e KFOR -it për të gjitha çështjet e policisë civile dhe ofroj analiza si mbi aktivitetet terroriste ashtu edhe ato kriminale që po kryhen në Kosovë.

Cila është arritja më e fundit e njësisë që komandoni?

Puna e kryer në fushën e dhunës në familje lidhur me gjininë meriton, për mua, një përmendje të veçantë. Ky krim është rritur në mënyrë dramatike gjatë viteve të fundit, duke çuar në një rritje të numrit të depozitimeve të bëra në Policinë e Kosovës. MSU ka ndihmuar në krijimin e “dhomave miqësore” në stacionet e Policisë së Kosovës, duke lejuar oficerët që të marrin ankesat për dhunën në familje në një mjedis të përshtatshëm. Gjithashtu ka kontribuar me ushqim dhe veshmbathje për gratë dhe fëmijët që jetojnë në shtëpi të sigurta.

Çka saktësisht janë karabinierët?

Epo, para së gjithash, karabinierët janë dega e katërt e Forcave të Armatosura Italiane, në të njëjtën kohë, ata shërbejnë si një forcë policore kombëtare, me një kompetencë të plotë në policimin civil. Me pak fjalë, Arma dei Carabinieri është një forcë e tipit xhandarmëri 110 mijë trupash, që kryen detyra ushtarake dhe policore.

Në cilësinë e saj ushtarake, kontribuon në mbrojtjen kombëtare dhe në dislokimet operacionale italiane me NATO -n, Bashkimin Evropian dhe Kombet e Bashkuara. Gjithashtu ofron shërbim policor ushtarak për Ushtrinë Italiane, Marinën dhe Forcën Ajrore. Në cilësinë e saj si një forcë policore kombëtare, ajo ofron një shërbim të rregullt policor për popullatën. Për shembull, është e specializuar në aspektet policore të mbrojtjes së pronës kulturore, mbrojtjen e kafshëve të egra dhe mjedisin, hetimet e krimit të organizuar dhe kontrollin e turmës dhe trazirave. Karabinierët gjithashtu mund të jenë përgjegjës për mbrojtjen e zyrave diplomatike italiane dhe personelit të vendosur jashtë vendit, një detyrë e ekzekutuar nga Regjimenti i Parë i Parashutës së Karabinierëve “Tuscania” për detyra me rrezik të lartë.

Cila është pjesa e preferuar e punës suaj?

Puna në një mjedis ndërkombëtar është sigurisht pjesa më e mirë e punës sime, sepse besoj në përfitimin e të kuptuarit të qasjeve të ndryshme kulturore për zgjidhjen e problemeve dhe kapërcimin e sfidave. Kjo është padyshim një mundësi për rritje profesionale, por edhe për rritje personale, i zgjeron shumë horizontet e dikujt.

Çfarë nuk dinë kolegët tuaj për ju?

Shumica e kolegëve të mi nuk dinë për pasionin tim për detin dhe lundrimin. Unë shpesh zbatoj parimet e nevojshme për të menaxhuar një ekuipazh varkash në punën time të përditshme si komandant. Kjo do të thotë që të gjithë anëtarët e ekuipazhit, pavarësisht nga grada dhe roli i tyre, duhet të dinë saktësisht se cilën rrugë të ndjekin dhe destinacionin përfundimtar, në mënyrë që të gjithë të veprojnë në mënyrë autonome dhe të jenë në gjendje të marrin iniciativë. Do të thotë gjithashtu se të gjithë mendojnë se kanë përgjegjësi dhe janë pjesë e domosdoshme e një ekipi që ka objektiva të përbashkëta.