-ads3-

Kandidatët e Bashkimit Demokratik për Integrim që nga Likova e deri në Stgrugë flasin për projekte, për realizim të nevojave të përditshme të qytetarëve, flasim për gazifikim, për hekurudha, për korridorin 8, për menaxhim me mbeturina, për kanalizime, për ujësjellës, për NATO, për Bashkimin Europian, për reforma të thella, kurse opozita çdo ditë dhe në […]