-ads3-


Carovska: edukimi financiar i nxënësve të shkollave të mesme është një aspekt i rëndësishëm i procesit të përgatitjes së tyre për performancë të suksesshme në tregun e punës, kështu që ne po punojmë për avancimin e tij – Tetova Sot