Nëse i përdorni këto PIN-a, ndryshojeni menjëherë – hakerat do t’ju grabisin sa qelë e mbyll sytë

Kur zgjidhni një PIN për diçka, është veçanërisht e rëndësishme që ai të mos jetë një numër i lehtë që çdokush mund ta hamendësojë. Marketing Megjithatë, disa njerëz ende nuk e kanë mësuar mësimin e tyre. PIN-i më i përdorur në botë është ai klasik – “1234”, sipas një analize të bazave të të dhënave […]