Modeli ynë polder promovon korrupsionin në Kosovë

Mr.Ali Hertica

Partitë politike nxjerrin më shumë se gjysmën e fondeve të fushatës së tyre nga krimi i organizuar dhe korrupsioni. Në një raport dënues, komisioni arrin në përfundimin se politikanët drejtojnë një “shtet paralel” që drejtohet si një “ndërmarrje kriminalePolitikanët janë në pozicione ku mund t’i japin avantazhe njëri-tjetrit pa u vënë re, thotë eksperti i korrupsionit. “Dhe nuk është një problem jugor.” “Pamja e përgjithshme e skicuar nga prokuroriap publike është shumë e njëanshme, tepër e ngurtë, me vëmendje të pamjaftueshme në interpretimin e të dyshuarve dhe ngjarjeve. Ne supozojmë një interpretim më të lirë dhe një kontekst më të gjerëgjykatës vuri në dukje se partitë politike që kanë ekzistuar për një kohë janë një objektiv shumë më logjik për ryshfet sesa një parti e re partitë e krijuara zakonisht kanë më shumë pushtet. Gjithashtu nuk është për t’u habitur që donatorët përpiqen të ndikojnë në një parti, beson ai. Ndikimi nga sipërmarrësit dhe të tjerët është thjesht pjesë e politikës lokale.. Kjo perspektivë optimiste dha kurajë dhe mbi të gjitha perspektivën e një triumfi të shpejtë të socializmit. Problemi i vetëm ishte nëse klasa në pushtet do të dëshironte të mbante socialdemokratët nga pushteti me anë të një grushti shteti. Ka pasur pak garanci institucionale për një transferim paqësor të pushtetit përmes kutive të votimit, sepse pushteti i qeverisë nuk varej nga parlamenti, por nga aparati ushtarako-burokratik i kontrolluar nga pronarët e mëdhenj.Agjensioni anti korupsion më i madh i ndërtimit në vend, ranë dakord të zbulojnë atë që dinë për lidhjet e tyre mashtruese me politikanët, një mashtrim që ka vazhduar për të paktën një dekadë.Vlerësohet se në listën e “përfituesve” janë rreth dyqind deputetë dhe administratorë të tjerë.Si politikanët që morën ryshfete ashtu edhe biznesmenët që i paguanin thonë se rregullat e lojës i detyronin ta bënin këtë.Korrupsioni ka qenë gjithmonë pjesë e politikës braziliane, është një përfundim që mund të nxirrni nga kjo,por është një përfundim i shtrembëruar.

Si politikanët që morën ryshfete ashtu edhe biznesmenët që i paguanin thonë se rregullat e lojës i detyronin ta bënin këtë.Për politikanët ishte e vetmja mënyrë për të bërë progres zgjedhor, për njerëzit e biznesit ishte e vetmja mënyrë për të fituar kontratae  politikanëve dhe kompanive që fituan kontrata të mëdha qeveritare. Milliona shkuan për fushatat zgjedhore nga partitë e mëdha dhe të mesme, të cilat mund të konsolidonin pushtetin e tyre. Kjo i shtyu parlamentarët të miratonin ligje që u shërbenin interesave të kompanive dhuruese.E gjithë kjo doli në dritë kur dhjetëra persona të përfshirë filluan të flasin në këmbim të një dënimi të reduktuar.  

“Politikanët gjykohen ekskluzivisht nga gjykatat më të larta nëse nuk do të ishte kështu, do të ishin tashmë në burg.“Kjo do të thotë një mënyrë e re hetimi, me bashkëpunim mes institucioneve të ndryshme nëpërmjet grupeve të punës, por ka ende shumë punë për të bërë për të trajtuar në fakt korrupsionin, është se politikanët gëzojnë privilegjin të gjykohen ekskluzivisht nga gjykatat më të larta.Ata kanë qenë  dhe janë ministra në qeveritë e mëparshme dhe tani  që sot kanë një pozicion të rëndësishëm në parlament, edhe pse ndaj tyre ka dhjetëra çështje për korrupsion. Këto çështje janë subjekt i vonesave të mëdha në gjykata.Ekziston gjithashtu nevoja për një reformë politike që ‘zvogëlon hendekun midis përfaqësuesve dhe të përfaqësuarve .Ekziston gjithashtu nevoja për një reformë politike që redukton hendekun midis përfaqësuesve dhe të përfaqësuarve…