A është lidershipi Kosovar femëror një term mashtrues

Mr.Ali Hertica

Vitet e fundit, termi ‘lidership femëror’ është bërë gjithnjë e më popullor. Duket sikur është një zgjidhje magjike për problemet organizative.Por a është i justifikuar ky term, apo sugjeron një ndarje që nuk ekziston? Në këtë blog ne thellohemi më thellë në këtë temë dhe analizojmë pse ‘lidershipi femëror’ mund të jetë një term mashtrues.

Përvoja ime në ‘botën e një burri’

Kur isha i ri, fillova karrierën time në ushtri, një botë që përgjithësisht konsiderohet “mashkullore”. Ky mjedis ishte konkurrues, hierarkik dhe i fokusuar në arritjen e qëllimeve. Po, jam mësuar të mbijetoj (fjalë për fjalë dhe figurativisht) në botën e një burri. Në fakt, ndihem shumë si në shtëpinë time në të. Unë jam një veprues. Dikush që pëlqen shpejtësinë, vendosmërinë, efikasitetin dhe veprimin.Më vonë u bëra drejtor menaxhues në një kompani të madhe. I shtyrë nga vullneti për të pasur sukses, mora me vete cilësitë që kisha adoptuar në ushtri dhe kërkova me dëshpërim kontrollin. Isha i orientuar drejt qëllimit dhe i fokusuar në veprim, tipare që tradicionalisht shiheshin si “mashkullore”. Fatkeqësisht, kjo çoi në djegie. Kjo ishte thirrja ime e zgjimit.

Karakteristikat e lidershipit femëror

Pas djegies sime, fillova të shoh vlerën e atyre që shpesh konsiderohen cilësi “femërore”, të tilla si qetësia, lidhja dhe introspeksioni. Kuptova se këto cilësi mund të pasurojnë lidershipin tim. Duke e zhvendosur fokusin tim dhe duke i dhënë vetes hapësirën për të përqafuar këto cilësi, gjeta një mënyrë më të ekuilibruar dhe të qëndrueshme për të udhëhequr.

Miti i udhëheqjes femërore dhe mashkullore

Kur flasim për udhëheqjen “femërore” dhe “mashkullore”, ne po sugjerojmë se ka një ndryshim thelbësor midis mënyrës se si udhëheqin burrat dhe gratë. Megjithatë, hulumtimet tregojnë se ka pak prova për një ndarje kaq të rreptë. Nuk bëhet fjalë për gjininë, por për një ekuilibër mes cilësive të ndryshme që çdo person, pavarësisht gjinisë, i zotëron.

Të gjithë kemi cilësi mashkullore dhe femërore

Është thelbësore të kuptohet se si burrat ashtu edhe gratë kanë cilësi ‘mashkullore’ dhe ‘femërore’. Lidershipi ka të bëjë me njohjen dhe vendosjen e këtyre cilësive, në mënyrë që të arrihet një stil i ekuilibruar dhe efektiv i udhëheqjes që është autentik për individin.

Drejt një përkufizimi të ri të lidershipit

Ajo që unë nuk e mbështes plotësisht është fakti që një grup në rritje trajnerësh fokusohet vetëm te drejtueset femra. Aktualisht, programet për gratë lidere po shfaqen si kërpudha. Për të qenë i sinqertë, kam disa vështirësi me këtë. Jo sepse nuk dua që gratë të rriten më tej në udhëheqjen e tyre. Madje larg saj. Por unë mendoj se nuk janë vetëm gratë ato që kanë diçka për të bërë.Nuk ka të bëjë nëse je burrë apo grua. Ajo që ka rëndësi është që ju të keni cilësi ose aftësi të mjaftueshme. Të dyja cilësitë ‘femërore’ dhe ‘mashkullore’.

Cilësitë e lidershipit femëror përfshijnë:

Empatik, i durueshëm, reflektues, vulnerabël, i orientuar drejt marrëdhënieve dhe krijues.

Cilësitë e lidershipit mashkullor përfshijnë:

I sigurt, vendimtar, konkurrues, i orientuar drejt qëllimit, i fokusuar në veprim dhe i sigurt.

Meqenëse gratë në përgjithësi kanë fituar cilësi udhëheqëse femërore më natyrshëm se burrat, unë besoj se burrat ose gratë mashkullore në veçanti kanë diçka për të bërë në këtë!

Nëse nuk ka ekuilibër midis këtyre cilësive, mund të jeni të suksesshëm, por nuk do të përjetoni paqen dhe lirinë e brendshme. Pra, ju jeni ende një udhëheqës autentik.Përkundër këshillave të trajnerit tim të biznesit, prandaj kam vendosur të mos zgjedh vetëm burra ose gra në programet e mia. Unë fokusohem te sipërmarrësit ose liderët e suksesshëm që duan të punojnë për një ekuilibër më të mirë midis këtyre cilësive femërore dhe mashkullore.Do të doja t’ju ndihmoja të zhvilloni lidershipin tuaj nga brenda. Jo nëpërmjet trukeve apo aftësive të rregullta të menaxhimit, por duke u lidhur me veten tuaj më të thellë autentike. Ju mësoni të drejtoni veten dhe të tjerët në një mënyrë të relaksuar, të frymëzuar, në mënyrë që të gjeni një ekuilibër më të mirë midis vendosmërisë dhe reflektimit, midis rezultateve dhe kënaqësisë. Ju kaloni nga ‘duke punuar shumë’ në ‘duke punuar nga zemra’.