Në komunat Dibër dhe Qendra Zhupë vendvotimet janë hapur me kohë

Në komunat Dibër dhe Qendra Zhupë, të gjitha 43 vendvotimet janë hapur me kohë.

“Vendvotimet janë hapur në orën shtat. Votimi në Komunën e Dibrës po zbatohet në 27 vendvotime prej të cilave 22 janë në qytet, dy në fshatin Mogorçe dhe nga një në fshatrat Xhepisht, Kosovrast i Poshtëm dhe i Epërm. Të drejtë vote kanë 19.334 votues, që është për 123 votues më shumë, krahsauar me ciklin e fundit zgjehdor, zgjehdjet lokale në tertor të vitit 2021. Dje të drejtën e tyre të votimit e realizuan 29 persona të sëmurë dhe të pafuqishëm”, tha Rilind Hasa, kryetar i Komisionit komunal zgjedhor në Dibër.

Sipas Nexhip Iljaz, kryetar i KKZ-Qendra Zhupë, edhe në këtë komunë vendvotimet janë hapur me kohë.