Kryeministri Xhaferi do të ushtrojë të drejtën e tij në votim në rrethin e parë të zgjedhjeve presidenciale

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, më 24.04.2024 (e mërkurë) në ora 10:00, do e realizojë të drejtën e tij në votim në rrethin e parë të zgjedhjeve presidenciale në fshatin e tij të lindjes Forinë në vendin e votimit numër 502, në Shkollën Fillore “Forina”.

Pas votimit, Kryeministri Xhaferi do të japë deklaratë për mediat.