Lidershipi politik dhe qendëra e mashtrimit

Mr.Ali Hertica

Aktualisht nuk mund të mohohet se ka shumë pakënaqësi në komunitet, sepse shumica dërrmuese janë të rënduara nga gjendja e keqe sociale. Pritshmëritë e qeverisë ishin shumë të mëdha, sepse ishte premtuar shumë më mirë, por deri më tani pushtetarët politikë nuk kanë mundur (ende) t’i përmbushin (plotësisht) premtimet e tyre. Liderët politikë ia detyrojnë vetes këtë situatë,sepse gjatë fushatave elektorale kanë thirrur dhe premtuar lloj-lloj gjërash, duke jetuar jashtë realitetit në momente të caktuara dhe duke ndërtuar kështjella në ajër. E gjithë kjo është rezultat i dëshirës për pushtet (politik). Një krijesë e uritur për pushtet është po aq e rrezikshme sa një luan vrumbullues, sepse të gjitha veprimet e kryera bazohen në dëshirën për pushtet. Gjatë fushatave të fundit zgjedhore, kam kaluar nëpër disa manifeste zgjedhore. Shumica dërrmuese e tyre përmbajnë vetëm ajër të nxehtë dhe shërbejnë si karrem për votuesit. Edhe nga partia një eksponent ka premtuar se në qeveri do të ulet çmimi i karburantit, por sa është çmimi i karburantit tani? Nga ana tjetër, gjithmonë kam thënë se politika e mëparshme do të krijonte një bombë sociale biologjike. Është ajo bombë që tani ka shpërthyer në të gjitha sferat e jetës, duke shkaktuar një pakënaqësi të madhe. Udhëheqja Është koha që individët në pozicione drejtuese të angazhohen në të vërtetë në detyra udhëheqëse, pasi shumica e këtyre individëve janë menaxherë dhe jo udhëheqës. Lidershipi është i orientuar nga njerëzit, por menaxhimi është i orientuar drejt biznesit/detyrës. Prandaj, liderët japin udhëheqje direkte dhe menaxherët indirekt. Lidershipi është i fokusuar në të ardhmen, në të cilën zhvillimi i një vizioni real dhe politika strategjike janë shumë të rëndësishme. Një vizion realist siguron krijimin imagjinar të së ardhmes së dëshiruar. Zhvillimi i një politike strategjike përcakton një rrugë nga e tashmja e padëshirueshme në të ardhmen e dëshiruar. Prandaj, një lider (politik) duhet të komunikojë vizionin e tij hapur dhe sinqerisht me të gjitha palët e interesuara. Motoja “t’i japësh qeverisë mundësinë për të drejtuar vendin, sepse ajo e di se çfarë është më e mira” nuk është me vendosmëri e vlefshme brenda lidershipit. Qeveria, por aq më tepër presidenti dhe nënkryetari, duhet të komunikojnë qartë drejtimin e politikës me popullin, që populli të dijë çfarë të bëjë, që të kuptojë sakrificat. Kjo do të krijojë udhëheqës të shumtë nga komuniteti të cilët do të zhvillojnë dhe shpallin më tej vizionin. Është detyrë e një lideri të krijojë më shumë liderë, në mënyrë që të garantohet vazhdimësia e politikës. Udhëheqësit politikë duhet të jenë të vetëdijshëm se lidershipi politik nuk është gjë tjetër veçse udhëheqje shërbyese, që do të thotë se vendi dhe njerëzit janë të parët në marrjen e pushtetit qeveritar. Një lider politik që pas periudhës së tij aktive është bërë i pasur, por që ka zhytur vendin dhe popullin e tij në varfëri, nuk është gjë tjetër veçse një kriminel patriot. Një lider që krijon vetëm ndjekës duhet të jetë i vetëdijshëm se trashëgimia e tij do të gjendet vetëm në librat e historisë, por jo brenda komunitetit. Komunikimi i hapur dhe i sinqertë Qeveria duhet të komunikojë më shumë me popullin, sepse pikërisht aty i mungon. Drejtoritë e Shërbimit të Komunikimit Surinami dhe Komunikimi Popullor tani më shumë se kurrë duhet të punojnë së bashku në një mënyrë të qëndrueshme në shenjë uniteti të politikës, në vend që të prodhojnë gjithmonë prodhimet e tyre. Presidenti dhe nënkryetari duhet gjithashtu të komunikojnë më shumë me njerëzit në vend që të shpallin ‘loslosi anga bobori’ të veçantë. Mungesa/ndalimi i konferencave për shtyp të qeverisë është një e metë serioze në komunikimin me dhe me njerëzit. Qeveria ende nuk e ka komunikuar qartë se çfarë do të ndodhë me paratë e transit të parë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar.. Qeveria duhet të kuptojë se shumica e komunitetit nuk i kupton termat teknike të shqiptuara nga ekspertët në programet kryesore. Duhet të zhvillohen programe të ndryshme ku politikat e qeverisë i shpjegohen komunitetit në gjuhë të thjeshtë, mundësisht në shumë gjuhë. Qeveria deri më tani nuk ka arritur të shpjegojë pse nuk ka ende kapital nga diaspora dhe pse nuk e ka rimëkëmbur ekonominë pas 200 ditëve të qeverisjes siç ishte premtuar. Rekomandime Liderët politikë nuk duhet të humbasin realitetin gjatë fushatave zgjedhore për shkak të përpjekjeve për pushtet dhe të kthehen në propagandistë. Si udhëheqës politik, sigurohuni që manifesti zgjedhor i partisë të jetë krijuar shkencërisht, duke e bërë atë një produkt realist dhe dinamik….