-ads3-

Savash Veliu Mësojm se duhet theksuar troç diçka mbi rivajetet islame të kohës së Hz Aliut sepse më duket se është e fshehur e vërteta e hidhur pa dashje apo me dashje nga gjithë muslimanët Sunnit që i ka shtyrë drejtë hutisë për kaq shekuj të kaluara kundër vetvetes në saje të kurtheve të shiizmit […]