-ads3-

Toka kërcënohet nga “fosfogedoni”, paralajmërojnë shkencëtarët, duke shprehur frikën se keqpërdorimi i fosforit mund të rezultojë në mungesë të plehrave fosfate që do të prishin prodhimin global të ushqimit. Përdorimi i tepërt i fosforit po varfëron furnizimet që janë thelbësore për prodhimin global të ushqimit, duke kontribuar kështu në krizën klimatike, raporton The Guardian. Në […]