-ads3-

Drejtori i Entit Shtetëror për Statistikë, Apostoll Simovski sonte u përqendrua në gabimin teknik lidhur me të dhënat e përcaktimit fetar në Regjistrimin për vitin 2021, për të cilin tha se kanë kërkuar falje dhe se ai është korrigjuar.

“Lidhur me përcaktimin fetar e kemi korrigjuar një gabim teknik të cilin e kemi bërë ditën e parë të publikimit të kumtesës. Jemi tunduar të mos vërejmë se kemi bërë një ndryshim në fushën për ateistët dhe metodistët ungjillorë. Jemi njerëz dhe mund të gabohet dhe është njerëzore ta pranojmë gabimin dhe të kërkojmë falje. Absolutisht na vjen keq që u krijua një gabim i tillë dhe prandaj e pranuam dhe kërkojmë falje. Nuk deshëm që një gjë e tillë të ndodhte, megjithatë ndodhi, nuk mund ta kthejmë shiritin mbrapa”, tha Simovski në pjesëmarrjen në televizionin Sitell.

I pyetur për numrin prej 242.579 qytetarë të cilët në regjistrim janë deklaruar vetëm si të krishterë tha se si janë deklaruar qytetarët ashtu është regjistruar përgjigjja e tyre.

“Regjistruesi nuk duhej të ndërhynte në përgjigjen e të anketuarit. U është ndaluar të ndërhynin dhe të sugjeronin përgjigje. Siç është dhënë përgjigja, ashtu është shkruar. Mbi 240 mijë qytetarë janë deklaruar si të krishterë, supozoj duke menduar se nënkuptohet kur do të thonë të krishterë se për çfarë e kanë fjalën, megjithatë ne duhet t’i shkruajmë saktësisht të dhënat”, deklaroi Simovski.

Sipas të dhënave fillimisht të publikuara nga regjistrimi i Entit Shtetëror të Statistikave (ESHS), thuhej se ateistë janë deklaruar gjithsej 355, por tani është bërë korrigjimi dhe numri i tyre është 8764 persona. ESHS njoftoi sot se është bërë gabim teknik në Regjistrim me rastin e futjes së të dhënave për përkatësinë fetare të qytetarëve.

“Në njoftimin Regjistrimi i popullsisë, amvisërive dhe banesave në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2021 – grupi i parë i të dhënave, i publikuar më 30 mars 2022, në tabelën 9 – Totali i popullsisë rezidente në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas deklaratës së përkatësia fetare, sipas gjinisë – Regjistrimi 2021, është bërë një gabim teknik me atë që në rreshtat “Ai nuk është besimtar (ateist)” dhe “Të krishterë ungjillorë protestantë” është bërë permutacion i të dhënave”, kumtuan nga ESHS.

Për këto arsye, siç theksojnë ata, është bërë një korrigjim në tabelë dhe njëkohësisht të gjitha dukuritë nën 500 nuk janë paraqitur në tabelë për shkak të hapësirës së kufizuar.

“Kërkojmë falje për gabimin e bërë,qëndron në kumtesën e ESHS-së.