-ads3-

Në kuadër të kontrollit të vazhdueshëm dhe aktiviteteve tjera për zbulimin dhe sanksionimin e personave që drejtojnë automjete pa patentë shofer, dje (09-janar) janë regjistruar 8 persona (TE-6 dhe GV-2) të cilët nuk kanë pasur patentë të vlefshme, 5 shofer në gjendje të alkoolizuar (TE-1 dhe GV-4), 3 shoferë fillestarë (TE-1 dhe GV-2) të cilët nuk kanë respektuar kufizimet ligjore të parashikuara për këtë kategori pjesëmarrësish në trafik, si dhe lloje të tjera të kundërvajtjeve. Për të gjithë shkelësit janë përgatitur parashtresat adekuate.Tetovasot