-ads3-

Kronologjinë se si erdhëm deri te Qeveria e re, deputeti opozitar Elmi Aziri ka zgjedhur ta bëjë nëpërmjet romanit të Dostojevskit “Krimi dhe ndëshkimi”. Siç tha Aziri, nëpërmjet këtij romani do të tentojë të nxjerr në pah mungesën e kredibilitetit, devijimet e kësaj shoqërie, mungesën e dinjitetit dhe mungesën e respektimit të fjalës së dhënë. […]