Zgjedhjet në të njëjtën ditë në Kosovë e Maqedoni shtojnë dilemat për votuesit me dy shtetësi

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e ka të paqartë se si do të votojnë qytetarët e Kosovës, e që kanë shtetësi edhe të Maqedonisë së Veriut, meqë zgjedhjet lokale në të dyja shtetet mbahen më 17 tetor. E paqartë mbetet edhe nëse partive politike u lejohet të mbajnë tubime nëpër objekte shkollore.

Dyshtetësia e një numri të qytetarëve të Hanit të Elezit, Kaçanikut, Gjilanit e Vitisë ka ngritur një dilemë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

Kjo ndodhi për shkak se më 17 tetor, kur mbahen zgjedhjet lokale në Kosovë, mbahen edhe ato në Maqedoninë e Veriut.

Meqë zbatohen teknikat e njëjta të identifikimit të votuesve, KQZ-ja e ka të paqartë si të veprojë.

“Ka me qenë problemi te çështja e ngjyrave, gishtave, nëse në Maqedoni votojnë përpara edhe e qesin ngjyrën në gishta edhe vijnë në Kosovë edhe pse në lista ata mund të jenë e nuk janë nënshkruar, te ne nuk e plotësojnë një kusht. Me rëndësi është t’i lëmë të votojnë”, ka thënë Sami Kurteshi, anëtar i VV-së në KQZ.

Sipas kryeshefit të Sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nuk ka një zgjidhje për momentin.

“Për votuesit me dyshtetësi, që praktikisht nuk është shqetësim vetëm i Komunës së Hanit të Elezit, por edhe Komunës së Kaçanikut, Komunës së Vitisë dhe Komunës së Gjilanit, ku ka një numër të votuesve që kanë dyshtetësi, Sekretariati është duke e analizuar krejt situatën, ajo çka është me rëndësi është se si në RKS ashtu edhe në Maqedoni, procedurat janë pothuajse të ngjashme”, është shprehur Burim Ahmeti, kryeshef i Sekretariatit.

Ndërkaq, për anëtarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ibrahim Selmonaj, diçka tjetër është më shqetësuese.

“Nuk jam i sigurt tash, a mundemi me i shfrytëzu oborret e shkollave a s’kemi të drejtë, po ose jo? Sa i përket kësaj, po e ndaj mendimit tim te dyshtetësia, mendoj se pak duhet të preokupoheshim me këtë element, ata duhet të zgjedhin se cilën e kanë prioritet, a ka prioritet me votu në Kosovë a në Maqedoni”, ka thënë ai.

Mirëpo, edhe Selmonaj ka mbetur pa përgjigje për kërkesën e tij.

“Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk administron me hapësirat e brendshme apo të jashtme të shkollave, mirëpo varet dhe është në kompetencë të Ministrisë apo drejtorive komunale të Arsimit, lejimi apo jo i shfrytëzimit të hapësirave të jashtme për tubime politike”, ka deklaruar Ahmeti.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, gjatë mbledhjes akreditoi edhe vëzhguesit vendorë e të huaj për zgjedhjet lokale. Pos kësaj, u miratua edhe rekomandimi që 10% e fondit për përkrahjen e subjekteve politike të kalojë nën administrim të vetë partive.