Versioni i talibanëve i Ligjit të Sheriatit

Kur qeveria e udhëhequr nga talibanët thotë se po e zbaton ligjin islamik në Afganistan, ajo i referohet interpretimit të saj strikt të Ligjit sunit të Sheriatit.

Nuk ka një ligj universal islamik, pasi Sheriati është i hapur ndaj interpretimeve të ndryshme në mesin e pesë shkollave kryesore juridike islamike – katër shkolla të mendimit sunit dhe një shkollë shiite.

Prandaj, versioni i qeverisë së udhëhequr nga talibanët për ligjin islamik dallon nga Sheriati në shtetet me shumicë myslimane, përfshirë këtu shtetet kryesisht sunite.

Në fakt, shumë studiues insistojnë se mediat perëndimore janë mendjengushta kur e definojnë Sheriatin si “ligj islamik”.

“Sheriati përfshin fusha të gjera të sjelljes personale, që përgjithësisht nuk mbulohen nga rregullat ligjore në shumë shoqëri”, tha profesori i shkencave politike në Universitetin George Washington, Nathan Brown.

“Një përkthim i paqartë, por më i saktë mund të jetë ‘mënyra islame e të bërit të gjërave”, shtoi ai.

Justifikimi i talibanëve për sistemin e tyre islamik të linjës së ashpër i ka rrënjët në Lëvizjen Deobandi të shekullit të 19-të në Indinë e kolonizuar nga britanikët – një linjë e njohur midis islamistëve në Pakistanin dhe Afganistanin e sotëm, që bazohet në shkollën sunite Hanefi.

Haroun Rahimi, në profesor i juridikut – që gjendet në mërgim – nga Universiteti amerikan i Afganistanit me seli në Kabul, thekson se Sheriati i talibanëve është i ndikuar nga traditat lokale në Afganistan dhe nga rajonet fisnore të Pakistanit.

“Talibanët shpesh kanë qenë të mirë në kuptimin dhe përpjekjen për t’u lidhur me dinamikat lokale fisnore sesa që të punojnë kundër tyre. Pra, zbatimi i ligjeve të tyre penale dhe zgjidhja e mosmarrëveshjeve private është një përzierje e shkollës Hanefi dhe kodeve fisnore, ose kuptimi i kulturës lokale”, tha Rahimi për Radion Evropa e Lirë.

“Ata ndjekim shkollën juridike Hanefi siç është përpunuar brenda kurrikulës së medreseve të Deobandit në Pakistan – ku shumë gjyqtarë talibanë trajnohen, për aq sa mund të trajnohen”, shpjegoi Rahimi. “Nganjëherë ata trajnohen shumë pak”, shtoi ai.

Në krahasim me sistemet e tjera të drejtësisë në shtetet me shumicë myslimane, Rahimi tha se gjykatat e talibanëve kanë treguar pak përmbajtje kur bëhet fjalë për dhënien e dënimeve me ekzekutime publike, amputimin e gjymtyrëve.

Prandaj, versioni i qeverisë së udhëhequr nga talibanët për ligjin islamik dallon nga Sheriati në shtetet me shumicë myslimane, përfshirë këtu shtetet kryesisht sunite.

Në fakt, shumë studiues insistojnë se mediat perëndimore janë mendjengushta kur e definojnë Sheriatin si “ligj islamik”.

“Sheriati përfshin fusha të gjera të sjelljes personale, që përgjithësisht nuk mbulohen nga rregullat ligjore në shumë shoqëri”, tha profesori i shkencave politike në Universitetin George Washington, Nathan Brown.

“Një përkthim i paqartë, por më i saktë mund të jetë ‘mënyra islame e të bërit të gjërave”, shtoi ai.

Justifikimi i talibanëve për sistemin e tyre islamik të linjës së ashpër i ka rrënjët në Lëvizjen Deobandi të shekullit të 19-të në Indinë e kolonizuar nga britanikët – një linjë e njohur midis islamistëve në Pakistanin dhe Afganistanin e sotëm, që bazohet në shkollën sunite Hanefi.

Haroun Rahimi, në profesor i juridikut – që gjendet në mërgim – nga Universiteti amerikan i Afganistanit me seli në Kabul, thekson se Sheriati i talibanëve është i ndikuar nga traditat lokale në Afganistan dhe nga rajonet fisnore të Pakistanit.

“Talibanët shpesh kanë qenë të mirë në kuptimin dhe përpjekjen për t’u lidhur me dinamikat lokale fisnore sesa që të punojnë kundër tyre. Pra, zbatimi i ligjeve të tyre penale dhe zgjidhja e mosmarrëveshjeve private është një përzierje e shkollës Hanefi dhe kodeve fisnore, ose kuptimi i kulturës lokale”, tha Rahimi për Radion Evropa e Lirë.

“Ata ndjekim shkollën juridike Hanefi siç është përpunuar brenda kurrikulës së medreseve të Deobandit në Pakistan – ku shumë gjyqtarë talibanë trajnohen, për aq sa mund të trajnohen”, shpjegoi Rahimi. “Nganjëherë ata trajnohen shumë pak”, shtoi ai.

Në krahasim me sistemet e tjera të drejtësisë në shtetet me shumicë myslimane, Rahimi tha se gjykatat e talibanëve kanë treguar pak përmbajtje kur bëhet fjalë për dhënien e dënimeve me ekzekutime publike, amputimin e gjymtyrëve dhe rrahjeve me kamxhik.

Një shembull i tillë i traditës islamike është “kisas” apo “hakmarrja” — për “krimet e perceptuara kundër njerëzve”, tha ai.

Sipas “kisas”, një person i dënuar për vrasje ekzekutohet publikisht me kërkesën e familjarëve të viktimës. Familjarët e viktimës mund ta zgjidhin çështjen edhe përmes “parave të gjakut” – një shpërblim që duhet të paguhet nga vrasësi.

Sistemet ligjore të Arabisë Saudite, Iranit, Pakistanit, Emirateve të Bashkuara Arabe, Kartarit, dhe disa pjesë të Nigerisë, që të gjitha ofrojnë mundësinë e “hakmarrjes” me shkallë të ndryshme të shfaqjes publike.

Por, ekzekutimet publike në këto raste kanë qenë më të zakonshme dhe më të shpeshta nën sundimin taliban, që daton nga mesi i viteve 1990.

Rahimi tha se “duke pasur parasysh leximin jo të sofistikuar dhe jokritik të literaturës islamike nga talibanët”, ai nuk pret që gjykatësit talibanë të “përfshijnë një kontekstualizim të sofistikuar” të vargjeve të Kuranit rreth “hakmarrjes”, siç bëjnë gjykatat në shumicën e vendeve të tjera myslimane.

Një tjetër shembull është ndëshkimi “hudud” që aplikohet ndaj personave që kanë kryer ato që cilësohen si “krime ndaj Zotit” – dhe ndëshkime të tilla përfshijnë rrahje me kamxhik për tradhti bashkëshortore dhe konsumim të alkoolit, apo amputim për vjedhje.

Këto ndëshkime përmenden edhe në vargjet e Kuranit.

Por, Rahimi tha se standardi i lartë i dëshmive që kërkohen në rastet “hudud”, do të thotë se gjykatat në shumicën e vendeve myslimane shumë rrallë vendosin që të japin ndëshkime të tilla.

“Gjykatat në ato shtete kanë përcaktuar se ndëshkimet ‘hudud’ duhet të shmangen nëse ekziston dyshimi apo paqartësia më e vogël në ndonjë rast”, tha ai.

Por, gjykatat talibane nuk lejojnë procese të rregullta, dhe në të kaluarën kanë urdhëruar “shumë ekzekutime publike, amputime dhe rrahje me kamxhik nëpër stadiume sportive”, tha Rahimi.

Pikëpamjet për pjesëmarrjen e grave në jetën publike gjithashtu dallojnë në mënyrë të konsiderueshme kur bëhet fjalë për interpretimin që i bëjnë talibanët Sheriatit dhe qëndrimeve kryesore që kanë shtetet e tjera myslimane për këtë çështje.

Gjatë sundimit të Afganistanit nga talibanët në periudhën 1996-2001, gratë u ndaluan që të shkolloheshin dhe atyre u kërkohej që të shoqëroheshin nga një i afërm mashkull nëse dilnin jashtë shtëpive të tyre.

Për dallim nga kjo, gratë së fundmi janë emëruar në krye të shtetit në Pakistan, Indonezi, Turqi, Bangladesh, Kirgizi, Kosovë, Tunizi, Tanzani dhe Mali.

Bager Moin, ish-udhëheqës i shërbimit persian të BBC-së dhe themelues i portalit Jadid Online, me seli në Londër, tha se trajtimi që talibanët ua bëjnë grave nuk është në të njëjtën linjë me trajtimin “që pranohet nga shumica e studiuesve myslimanë, lidhur me atë se çfarë është Ligji i Sheriatit”.

“Pretendimet e talibanëve se ata veprojnë sipas Ligjit të Sheriatit nuk do të thotë se ai është Ligji i Sheriatit”, tha Moin. “Ai është versioni fisnor i Ligjit të Sheriatit, dhe duhet të raportohet si i tillë”, shtoi ai.

Moin përfundoi se talibanët po dështojnë që të “praktikojnë traditat e Profetit Muhamed lidhur me edukimin e grave”, kur ky grup militant parandalon gratë që të shkojnë në shkollë.

“Përjashtimi i grave nga shkollimi nuk ka të bëjë asgjë me atë që ne e njohim si traditë islamike”, argumentoi Moin. “Pranohet nga të gjithë studiuesit myslimanë se Profeti ka thënë se ‘kërkimi i dijes është detyrë e të gjithë myslimanëve’, pavarësisht nëse ata janë burra apo gra”, tha ai.

Në Darul Uloom Deoband, shkollën islamike në veri të Indisë, që krijoi Lëvizjen Deobandi, drejtori 82-vjeçar, Maulana Syed Arshad Madani, tha se ai mbështet përpjekjet e talibanëve për të ndarë burrat dhe gratë, “në mënyrë që të shmanget tundimi”.