Spasovski: Menaxhimi efektiv me migrimet mbetet një nga prioritetet kryesore

“Republika e Maqedonisë së Veriut mbetet edhe më tej një vend tranzit për azilkërkuesit, duke synuar Evropën Perëndimore. Menaxhimi efektiv me refugjatët dhe migrimet ende mbetet një nga prioritetet tona kryesore, veçanërisht në fushën e zbulimit dhe parandalimit të hershëm të kalimeve dhe lëvizjeve ilegale përgjatë rrugës Ballkanike, nga disa aspekte, veçanërisht në fushën e sigurisë kufitare dhe në kushtet për zvogëlimin e rreziqeve për jetën dhe shëndetin”.

Këtë e tha ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski në fjalimin e tij në sesionin e 72 -të të Komitetit Ekzekutiv të UNHCR. Ai shtoi se gjatë gjithë këtyre viteve, struktura e azilkërkuesve ka ndryshuar. Kështu, në dy -tre vitet e fundit, informoi ai, azilkërkuesit janë kryesisht njerëz nga Afganistani, Pakistani, Siria, kryesisht burra, të rritur, por ka një numër të madh burrash, të mitur, ndërsa numri i familjeve dhe nënave me fëmijë është ulur ndjeshëm.

“Pandemia e Kovid-19 solli përvojë të re në funksionimin dhe punën me refugjatët dhe menaxhimin e migrimit. Në periudhën nga marsi deri në maj 2020, me shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme dhe futjen e masave kufizuese në lidhje me pandeminë, miratimin e masave të shumta kombëtare për ballafaqim me virusin, përfshirjen e ushtrisë në sigurimin e kufirit shtetëror, kontrollet e intensifikuara rrugore, rezultuan në një reduktim të ndjeshëm të lëvizjes së emigrantëve ilegalë”, informon Spasovski.

Me lehtësimin e masave kufizuese, më vonë, thotë ai, lëvizjet ilegale dhe përpjekjet për të kontrabanduar emigrantët u rritën.

“Pandemia globale, megjithatë, nuk pati një ndikim të madh në bashkëpunimin me vendet e tjera përgjatë rrugës së Ballkanit Perëndimor dhe agjencitë evropiane, shkëmbimi i informacioneve vazhdoi pa probleme, disa takime dhe trajnime u zëvendësuan më vonë me zgjidhje alternative. Qendrat e përbashkëta të kontaktit vazhduan me bashkëpunimin policor në fushën e shkëmbimit të informacioneve dhe të dhënave, patrullat e përbashkëta u ndërprenë me të gjitha vendet, patrullat e kombinuara vazhduan në nivel rajonal, me marrëveshje”, tha Spasovski.

Situata e sigurisë në kufijtë shtetërorë, sipas Spasovskit, aktualisht është përgjithësisht e favorshme. Sfidat kryesore, tha ai, janë kalimi ilegal, kontrabanda e migrantëve dhe lëvizjet dytësore të migrantëve, por asnjë kërcënim serioz për rendin publik dhe paqen dhe shëndetin publik nuk janë regjistruar si rezultat i krizës së emigrantëve.