-ads3-

Student të fakultetit Filozofik sot kanë qenë mysafir të drejtorit të Burgut të Tetovës, Qefali Havzija i cili ka njoftuar studentët për kushtet dhe mënyrën e punës në këtë institucion ndëshkues përmirësues