-ads3-

Për shkak se testet kanë qenë vetëm në gjuhën maqedonase, nxënësit shqiptarë kanë braktisur një garë që është mbajtur sot në Shkup në lëndën e matematikës. Në garë kanë qenë 155 nxënës, prej tyre 80 shqiptarë. Disa prej prindërve kanë shprehur revoltën për këtë diskriminim të bërë nga përgjegjësit e Fakultetit të Matematikës, ku është përgatitur testi. Secili garues që ka marrë pjesë në këtë garë paraprakisht është dashur që të paguajë tesin që ka kushtuar 300 denarë.