-ads3-

Sipas të dhënave të para nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, deri tani në 28 komuna kryetarët janë vendosur që në rrethin e parë.

Komunat në të cilat nuk do të ketë rreth të dytë, janë:

Kiro Nackov nga VMRO-DPMNE për kryetar të Gradskos me 55.66% të votave;

Ango Angov nga LSDM për kryetar të Dojranit me 53.21% të votave;

Arian Ibraim nga DPTM për kryetar të Qendrës Zupë me 71.16% të votave.

Zvonko Pekevski nga LSDM për Berovën me 51.25% të votave.

Blaze Shapov nga LSDM për Bogdancin me 50.70% të votave.

Risto Manchev nga VMRO-DPMNE për Bosilovën me 58.33% të votave.

Pero Kostadinov nga LSDM për Valandovën me 57.73% të votave

Marko Kolev nga VMRO-DPMNE për Velesin me 51.63% të votave

Mile Petkov nga VMRO-DPMNE për Vinicën me 54.74% të votave

Goran Trajkovski nga LSDM për Dellçevën me 51.14% të votave

Borcho Kocev nga VMRO-DPMNE për Zrnovcin me 54.54% të votave

Aleksandar Georgievski nga VMRO-DPMNE për Ilindenin me 53.40% të votave

Dimitar Kostadinovski nga VMRO-DPMNE për Jegunovcën me 50.40% të votave

Mitko Jançev nga VMRO-DPMNE për Kavadarin me 72.35 vota

Viktor Paunov nga VMRO-DPMNE për Karbincin me 59.40% të votave

Sasko Mitovski nga LSDM për Kriva Pallankën me 54.75% të votave

Nikolce Miskoski nga LSDM për Krivogashtanin me 50.83%

Tomë Hristoski nga LSDM për Krushevën me 52.70%

Erkan Arifi nga BDI për Likovën me 72.59%

Dragancho Sabotkovski nga VMRO-DPMNE për Mogilan me 57.28%

Goran Stojanov nga VMRO-DPMNE nga Negotinën me 51.94%

Stevce Stevanovski nga VMRO-DPMNE me 51.29%

Borce Mitevski nga VMRO-DPMNE për Petrovecin me 63.84%

Alija Jaoski nga BDI për Plasnicën me 76.65%

Borce Jovceski nga VMRO-DPMNE për Prilepin me 54.56%

Stefce Trpkovski nga VMRO-DPMNE për Sopishten me 65.03%

Dejan Vladev nga VMRO-DPMNE për Shën Nikollën me 51.97%

Kostadin Kostadinov nga LSDM për Strumicën me 53.71% të votave

Blerim Bexheti nga BDI për Sarajin me 65.97%.