Udhëheqësi i VMRO-DPMNE Nikola Gruevski së bashku me anëtarët e komitetite ekzekutiv Vlatko Gjorçev dhe Aleksandar Nikoloski u takuan me sekretarin ndërkombëtar të PPE Patrick Waller.

-ads3-

Gruevski shkurtimisht e njoftoi bashkëbiseduesin me zhvillimet aktuale në plan politik dhe ekonomik. Ai vuri në dukje se në Maqedoni ka një shkelje të sundimit të ligjit dhe të demokracisë.

“Përndjekja klasike politike dhe hakmarrja në baza partiake kryhet. Artistët ndalohen vetëm për shkak të mendimit të tyre të shprehur, duke u akuzuar për akte joekzistuese si terrorizmi. Për fat të keq, ne po bëhemi një vend ku, në vend të demokracisë, frika dhe shkelja e të drejtave themelore të njeriut janë në konflikt, në kundërshtim me vlerat themelore evropiane dhe universale. Maqedonia është një vend ku aktorët, artistët, drejtorët, inxhinierët janë të përhumbur dhe ku autoritetet kanë arrestuar 12 përqind të grupit parlamentar të partisë kryesore opozitare ose 5 përqind të numrit të përgjithshëm të parlamentarëve, tha Gruevski.

Sipas tij, Maqedonia u bë një shtet rob, dhe objektivi kryesor i një sulmi të tillë është VMRO-DPMNE, ku mbi 150 vetë janë në baza të ndryshme nën sulmin e drejtpërdrejtë ndaj persekutimit të tillë politik